Direktif untuk semua produk yang mengandungi metformin: Pengemaskinian sisip bungkusan dan RiMUP dengan maklumat berkaitan penggunaan dalam kalangan pesakit yang mempunyai moderately reduced kidney function dan pengukuhan amaran lactic acidosis.

Print
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive