Direktif untuk produk yang mengandungi paracetamol, termasuk produk kombinasi : Pengemaskinian label, sisip bungkusan, dan risalah maklumat ubat untuk pengguna (RiMUP) dengan amaran berkaitan kesan advers serius pada kulit

Print
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Date: 03 June 2015

Description :

 

Click here to download the document.