Direktif untuk semua produk yang mengandungi diclofenac (formulasi sistemik) : pengemaskinian sisip bungkusan dengan maklumat keselamatan berkaitan kesan advers kardiovaskular

Print
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download full document