Direktif untuk semua produk yang mengandungi montelukast: pengemaskinian sisip bungkusan dengan maklumat kesan advers berkaitan thrombocytopenia

Print
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Download full document