Products with Promethazine Hydrochloride

Cetak

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Date : 29 May 2006

Description : Produk mengandungi 'Promethazine Hydrochloride'

 

 

Pernyataan amaran pada label dan sisip bungkusan bagi produk yang mengandungi "Promethazine Hydrochloride"

Download Document (480 KB, icon pdf)