Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat

Cetak

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Carta-2013-2022

PENAFIAN: Graf di atas menunjukkan jumlah laporan yang diterima oleh pihak NPRA sebelum penilaian menyeluruh dijalankan. Kesan advers ini tidak semestinya mempunyai hubungkait dengan produk atau vaksin.

Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2019
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2018
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2017
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2016
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2015
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2014
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2013
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2012
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2011
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2010
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2009
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2008
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2007
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2006
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2005
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2004
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2002
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2001
Laporan Tahunan Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat 2000