Polisi Kualiti NPRA

Cetak

Kadar pengguna: 3 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifBintang tidak aktifBintang tidak aktif
 

Bahagian Regulatori Farmasi Negara beriltizam terhadap perlindungan kepentingan dan penggalakan kesihatan awam dengan kebolehcapaian kepada produk yang berkualiti, selamat dan berkesan melalui pengwujudan sistem regulatori yang cekap, berwibawa dan memenuhi kepuasan pelanggan menerusi penambahbaikan kualiti secara berterusan.