Komplians dan Pelesenan

Komplians dan Pelesenan

Berdasarkan Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984, mana-mana syarikat yang ingin mengilang, mengimport dan memborong sebarang produk berdaftar perlu mempunyai Lesen Pengilang, Lesen Mengimport dan Lesen Pemborong. Pengisuan lesen-lesen tersebut dijalankan oleh Unit Pelesenan, Pusat Komplians dan Pelesenan (PKP).

 

Maklumat Terkini, Direktif dan Pekeliling


  • Maklumat terkini berkenaan Garis Panduan, Direktif, Pekeliling, Soalan-soalan Lazim dan Pengumuman oleh Pusat Komplians dan Kawalan Kualiti (PKKK).
  • Direktif dan Pekeliling berkaitan aktiviti pelesenan dan pemeriksaan.

Borang Permohonan

Document Name PDF MS Word Updated
BPFK 420: Permohonan Sijil Amalan Perkilangan Baik (Sijil APB) Jul-18
BPFK 501: Foreign GMP Inspection Application Form Jul-18
BPFK 503: Borang Permohonan Penilaian Pelan Susun Atur Premis Pengilang Jul-17
Pengumuman Pembayaran Caj Pemeriksaan Secara Pra Bayar - Apr-13
Document Name PDF MS Word Updated
BPFK 503: Borang Permohonan Penilaian Pelan Susun Atur Premis Pengilang Oct-17
BPFK 504: Borang Permohonan Pemeriksaan APB Bukan Rutin ver 09/2017 _ Oct-17

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)

Lot 36, Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz), 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  • Phone: +603-7883 5400

 

 

Image   Image   Image   Image  

DISCLAIMER

The Government of Malaysia and the National Pharmaceutical Regulatory Agency are not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Mobile Web :

Site Last Modified

  • Last Modified: Rabu 15 Mei 2024, 17:42:48.
© Copyright 2023 . All Rights Reserved National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA

Search