Ahli Profesional Kesihatan

Maklumat dalam bahagian ini adalah untuk anggota kesihatan seperti doktor, ahli farmasi, jururawat, pembantu perubatan dan lain-lain dan ia tidak mewakili nasihat perubatan kepada ahli profesional kesihatan.

Amaran Keselamatan & Kemaskini NPRA Terkini

Pelaporan ADR/AEFI oleh Ahli Profesional Kesihatan

Sila laporkan SEMUA kesan advers ubat (ADR) yang disyaki (termasuk produk tradisional) dan kesan advers susulan imunisasi (AEFI) kepada Pusat Pemonitoran Kesan Advers Ubat.
Jangan ragu-ragu untuk melaporkan jika butiran-butiran tertentu tidak diketahui. Identiti Pelapor, Pesakit dan institusi adalah sulit.

Aduan Produk

Sila gunakan borang ini untuk melaporkan aduan produk (cth. kualiti, efikasi, label, bungkusan) yang TIDAK berkaitan dengan kesan advers ubat (ADRs).

Carian Produk

Carian Produk Farmaseutikal, Komplimentari & Alternatif yang berdaftar dengan Bahagian Regulatori Farmaseutikal Kebangsaan, NPRA. Anda boleh juga mencari produk kosmetik bernotifikasi dengan NPRA.

SURAT BERITA: BULETIN MADRAC

Buletin MADRAC memberikan maklumat mengenai aktiviti JawatanKuasa Penasihat Kesan Advers Ubat Kebangsaan, yang diadakan setiap dua bulan dan menasihatkan Pihak Berkuasa Kawalan Ubat (PBKD) mengenai isu keselamatan ubat tempatan dan antarabangsa.

Component not install

BERITA KESELAMATAN UBAT REAKSI

Penerbitan ini memberikan maklumat dan cadangan kepada anggota kesihatan untuk meningkatkan komunikasi tentang kemaskini keselamatan ubat, meningkatkan kesedaran mengenai kesan advers ubat yang dilaporkan, dan menggalakkan pelaporan kesan advers ubat.

Component not install

Maklumat Pengguna

Halaman Facebook NPRA

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP)

Risalah Maklumat Ubat Untuk Pengguna (RiMUP) adalah risalah maklumat ubat yang menyatakan bagaimana ubat tersebut digunakan secara selamat.


Penglibatan Orang Awam Secara Atas Talian

Penglibatan Orang Awam Secara Atas Talian

Halaman ini adalah untuk perundingan orang awam di mana cadangan dan pindaan baru tersebut akan dikemukakan kepada draf undang-undang (termasuk undang-undang, dasar, peraturan, dll.). Draf tersebut akan muncul di halaman ini dalam masa 14 hari bekerja. Orang awam digalakkan untuk memberikan komen dan pandangan mengenai NPRA dalam tempoh ini.

Sijil Lot Release Vaksin

Lot Release Produk Plasma

Informasi Keselamatan

Pembatalan produk Komplementari & Alternatif berdaftar

Pembatalan produk Komplementari & Alternatif berdaftar

Produk-produk ini didapati mengandungi bahan kimia, termasuk racun berjadual yang tidak dibenarkan dalam Produk Komplementari dan Alternatif. Penggunaan produk-produk ini yang dicampurpalsu dengan bahan kimia seperti yang telah dikesan boleh menyebabkan kesan advers serius.
Produk Campurpalsu (Tidak Berdaftar)

Produk Campurpalsu (Tidak Berdaftar)

NPRA telah menerima laporan kesan sampingan berkaitan produk-produk yang tersenarai di bawah dan hasil ujian yang telah dijalankan mendapati bahawa produk-produk ini telah dicampurpalsu dengan bahan terlarang atau racun berjadual. Pembatalan Produk Kosmetik Bernotifikasi

Pembatalan Produk Kosmetik Bernotifikasi

Produk-produk ini telah didapati mengandungi bahan larangan, termasuk racun berjadual yang tidak dibenarkan dalam produk kosmetik. Penggunaan produk kosmetik yang dicampurpalsu dengan bahan kimia seperti yang telah dikesan boleh menyebabkan kesan advers serius.

'Notification of non-compliance' Lot Vaksin

'Notification of non-compliance' Lot Plasma Produk

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)

Lot 36, Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz), 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  • Phone: +603-7883 5400

 

 

Image   Image   Image   Image  

DISCLAIMER

The Government of Malaysia and the National Pharmaceutical Regulatory Agency are not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Mobile Web :

Site Last Modified

  • Last Modified: Rabu 19 Jun 2024, 12:08:24.
© Copyright 2018 . All Rights Reserved National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA

Search

Menu Utama