Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) di NPRA

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) di NPRA

 

Sebagai sebuah agensi regulatori kebangsaan, aktiviti penyelidikan dan pembangunan memainkan peranan yang penting bagi NPRA dalam usaha menjana maklumat dan menambah baik polisi berkaitan kawalan regulatori secara berterusan berpandukan data saintifik. Penerbitan penyelidikan membolehkan NPRA berkongsi maklumat dengan komuniti yang lebih luas, termasuk para penyelidik lain, industri, ahli profesional kesihatan dan orang awam. Penyebaran ilmu pengetahuan dapat membantu perkembangan dan memacu kemajuan dalam pelbagai domain.
Jawatankuasa Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) NPRA ditubuhkan untuk merancang, menyelaras dan memantau semua aktiviti R&D yang melibatkan NPRA. Jawatankuasa ini berusaha untuk memupuk persekitaran rasa ingin tahu, sekaligus menggalakkan budaya R&D dalam kalangan kakitangan NPRA. Di samping usaha untuk meningkatkan jumlah penerbitan dan pembentangan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, NPRA juga sedang mengambil langkah untuk mempergiatkan kolaborasi penyelidikan dengan universiti dan organisasi – organisasi lain.   

Jawatankuasa R&D NPRA (2024-2026)

 

Pengerusi: Dr. Noraisyah binti Mohd. Sani

Timbalan pengerusi: Dr. Rema Panickar a/p Sugunan @ Vasanthan

Setiausaha: Dr. Phuar Hsiao Ling

Ahli jawatankuasa:

 1. Dr. Evelyn Loh Yun Xi
 2. Dr. Tee Khim Boon
 3. Pn. Aiza Adlina Abdullah
 4. En. Cheong Ooi Jin
 5. En. Muhd. Hilmi bin Mohtar
 6. En. Lim Wen Jun
 7. Pn. Suhasinee Subramaniam
 8. Pn. Meera Kumari a/p Ram Navas
 9. Dr. Nur Dayana Nisbar

Maklumat lanjut:

 

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan aktiviti penyelidikan di NPRA atau cadangan kolaborasi, sila hubungi kami melalui e-mel di jkrnd@npra.gov.my

 

National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)

Lot 36, Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz), 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

 • Phone: +603-7883 5400

 

 

DISCLAIMER

The Government of Malaysia and the National Pharmaceutical Regulatory Agency are not responsible for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.

Mobile Web :

Site Last Modified

 • Last Modified: Sabtu 20 Julai 2024, 01:25:04.
© Copyright 2018 . All Rights Reserved National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA

Search